Po podaniu identyfikatora oraz imienia i nazwiska osoby
składającej dokument system wyświetli historię sprawy.

Identyfikator sprawy:
Imię:
Nazwisko: